Kỹ thuật đạt Band cao trong IELTS Speaking Part 3

IELTS Speaking Part 3 vẫn luôn là một phần khó, thách thức  đối với nhiều thí sinh thi IELTS. Ở bài viết này, hãy cũng IELTS Thư Đặng xác định nguyên nhân và giải quyết vấn đề thường mắc phải của hầu hết các bạn thí sinh Việt Nam.

IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS

Techniques for Gaining a Higher IELTS Band Score

Kỹ thuật đạt Band cao trong IELTS Speaking Part 3

 

IELTS Speaking Part 3 vẫn luôn là một phần khó, thách thức  đối với nhiều thí sinh thi IELTS. Ở bài viết này, hãy cũng IELTS Thư Đặng xác định nguyên nhân và giải quyết vấn đề thường mắc phải của hầu hết các bạn thí sinh Việt Nam.

 

 1. Công thức đạt band 7.0+ trong IELTS Speaking part 3

 

Strategies for IELTS Speaking Band 7.0+

 

 • Use a starter
 • Give an idea
 • Develop your idea with a reason, using a reason linker
 • Add an example
 • Give another idea
 • Develop this idea with reasons and examples

 

Các bạn hãy xem ví dụ dưới đây: Ví dụ đầu tiên là câu trả lời điển hình của IELTS Speaking Part 3, nhưng ví dụ thứ hai lại tốt hơn và có thể đạt điểm cao hơn.

Do you think that there is a difference between young people’s and older people’s friendships?

Answer 1:

Yes, I do. I think young people usually make friends quickly, and they can be friends with someone if they only know them for a short time. Old people develop friendships more slowly, and they are slower to make friends, but young people are faster, I think. Young people can be friends with others after they only know them for a short time. Old people know their friends for a long time; they are slower.

Answer 2:

Yes, I think this is true. One difference that I have noticed is that young people tend to make friends quite quickly. Maybe this is because their lives aren’t settled yet, and they move around to different places to study, and maybe they also have more time for making new friendships than older people because they don’t have so many responsibilities. Kids at school, for example, spend a lot of time chatting to each other between classes or texting on their phones. Old people , in my view, tend to keep their friends longer, and they don’t make so many new friends. Perhaps this is because they have a lot of shared memories or experience with their friends, like watching their kids grow up together or working in the same job for many years. But, of course, everyone is different, and personality can be another factor besides age.

 

Nhận xét:

Answer 1:  bài này có 2 ideas. Ideas bị lặp lại, không phát triển được các supporting ideas tốt.

Answer 2:  Có 3 ideas. So với answer 1 thì ideas giống nhau nhưng bài này được phát triển hơn vì thêm reasons, examples và các further ideas.  Những ideas này được liên kết chặt chẽ với nhau bằng các linking words/ phrases.

Starter language

One difference that I have noticed

In my view

But, of course

Linking language for reasons

Maybe this is because

Maybe

Because

Perhaps this is because

Linking language for examples

For example

Like

Linking language for further ideas

And maybe they also have can be another factor besides

 

Tips :

Ở phần 3 trong IELTS Speaking, thí sinh có cơ hội để thể hiện khả năng ngôn ngữ của bạn và phát triển ideas sâu hơn. Điều quan trọng là bạn không nên “ repeat the same ideas several times” và bạn nên mở rộng câu trả lời của bạn bằng cách đưa ra những lý do hoặc đưa ra ví dụ.

 1. Một số vấn đề phổ biến trong IELTS Speaking Part 3

Ở trình độ học IELTS dành cho người mới bắt đầu, nhiều bạn học viên tại IELTS Thư Đặng khá lúng túng khi:

 • Không hiểu câu hỏi của đề bài trong part 3
 • Không thể nghĩ được câu trả lời
 • Không biết cách mở rộng câu trả lời

Vì vậy, để giúp các bạn tránh được những tình huống này trong bài thi IELTS Speaking Part 3, các bạn hãy học các cụm từ sau đây:

Useful phrases:

 • That’s a difficult question, let me think for a secong.
 • That’s a very interesting question, let me think for a second.
 • It’s such a difficult/ tough question that I’ve never thought before, but I think/ but I believe/ perhaps………
 • It’s difficult to say, I think/ I guess….
 • I don’t really know for sure, but I would say…………

 

IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ MIỄN PHÍ 2019


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)


IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

 

 

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi