CÁCH PARAPHRASE BÀI MẪU IELTS WRITING SIÊU KHÓ CỦA SIMON " GENETIC ENGINEERING" - [IELTS THƯ ĐẶNG]

Topic: Genetic engineering is an important issue in society today. Some people think that it will improve people’s lives in many ways. Others feel that it may be a threat to life on earth. Discuss both these views and give your own opinion.

IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


 

 

Topic: Genetic engineering is an important issue in society today. Some people think that it will improve people’s lives in many ways. Others feel that it may be a threat to life on earth. Discuss both these views and give your own opinion.

Phân tích:

 1. Dạng bài: Discuss both views and give your own opinion.
 2. Hướng giải:

Đây là dạng bài discussion cho một luận điểm chính về : Genetic Engineering => vì vậy bạn cần phải triển khai một đoạn thân bài nói về mặt tích cực và tiêu cực của luận điểm này.

 1. Template cho dạng discuss both views and give your opinion.

Mở bài: 2 câu

 1. It is true that ……..
 2. While I accept that ….(subject) presents/ brings/ may have many dangers/ adverse effects  to humans/ society, I strongly belive that its positive impacts are stronger/ far  outweigh.

Thân bài 1: 5 câu

 1. Topic sentence
 2. Supporting idea 1
 3. Example 1
 4. Supporting idea 2
 5. Example 2

 

 1. On the one hand,  there are two main problems related to..
 2. Firstly,
 3. For example,.
 4. More importantly,
 5. Perhaps,

Thân bài 2: 5 câu

 1. Topic sentence
 2. Supporting idea 1
 3. Example 1
 4. Supporting idea 2
 5. Example 2

 

 1. On the other hand, I strongly believe that …
 2. From… perspective,
 3. For instance,
 4. From… perspective,
 5. To be more specific,

Kết bài: 1-2 câu

 1. In conclusion, there are good arguments for and against ….., but I believe that…….

 

Chú ý: Bạn có thể thay thế các linking words ( từ nối) theo cách của bạn.

Phương pháp luyện viết IELTS Writing Task 2 dành cho các bạn thí sinh trong tình trạng “BÍ Ý TƯỞNG”.

Đối với những bạn “bí ý tưởng’’ khi viết essay, tốt nhất bạn nên tham khảo những bài essay mẫu chất lượng từ các giám khảo IELTS, hay các thầy cô dạy IELTS có uy tín.

Thực tế là, khi bạn đọc bài mẫu của họ, bạn sẽ không thể tránh khỏi việc sao chép hay copy ý tưởng. Bởi có những chủ đề essay khá lạ lẫm với bạn, và bạn cũng không có đủ kiến thức để phân tích hay viết về bài luận đó.

Do vậy, việc đọc bài mẫu tham khảo là việc làm cần thiết và giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc học. Có điều, bạn hãy cố gắng học cách paraphrase chúng theo style của bạn nhé.

Dưới đây là một số phương pháp paraphrase cơ bản và nâng cao dành cho các bạn ở mọi trình độ.

 1. Phương pháp paraphrase cơ bản.
 • Sử dụng từ đồng nghĩa
 • Thay đổi cấu trúc ngữ pháp của câu
 • Sử dụng chủ ngữ giả
 • Sử dụng tổng hợp 3 phương pháp trên.
 • Thay đổi vị trí từ trong câu
 • Biến đổi dạng từ
 1. Phương pháp paraphrase nâng cao .

Bên cạnh việc áp dụng những phương pháp paraphrase cơ bản trên, để nâng cao  kỹ năng paraphrase cũng như nâng band IELTS writing bạn phải đảm bảo hiểu thật sâu ý nghĩa của câu gốc và áp dụng những phương pháp sau:

 • Sử dụng tổng hợp các cách paraphrase ở mục “phương pháp paraphrase cơ bản”, nghĩa là  bạn phải đồng thời áp dụng chúng để paraphrase trong cùng 1 câu.
 • Sử dụng những kiến thức của cá nhân bạn mix với ý của câu gốc.
 • Cố gắng triển khai, diễn đạt theo văn phong của bạn.

Lưu ý: Phương pháp này cần người học phải thật sự đầu tư thời gian và nghiên cứu tài liệu nhiều để hình thành văn phong hay tư duy viết rõ ràng, logic cũng như phải thật sự hiểu nội dung của bài.

Dưới dây là bài IELTS Essay mẫu của thầy Simon, mình đã áp dụng phương pháp paraphrase nâng cao.

Genetic engineering is an important issue in society today. Some people think that it will improve people’s lives in many ways. Others feel that it may be a threat to life on earth. Discuss both these views and give your own opinion.

It is true that genetic engineering is a key area of modern scientific research, with broad implications for all human societies. While I accept that this field of technology may have its dangers, I believe that the benefits of genetic engineering outweigh the drawbacks.

The negative implications of genetic engineering are often discussed in terms of two key areas, which are food production and the cloning of humans. Genetically modified crops are already being grown, and people are concerned that they may damage whole ecosystems as foods become resistant to diseases and natural predators. But perhaps even more worrying is the possibility that humans could be modified or cloned. Some people imagine a world in which cloned humans are used to fight wars or to provide body part replacements. Although perhaps not a threat to life on earth, the implications of such practices would be unprecedented.

A more optimistic prediction, and one that I favour, is that humans will find ways to mitigate the risks and use genetic technologies in a responsible way. From the food production perspective, genetic engineering could be the solution to famine in developing countries, if, for instance, crops can be grown more reliably in harsh conditions. From a medical perspective, scientists may use genetic engineering to produce vaccines, to cure diseases, or to correct a genetic defect before a child is born. If properly regulated, even cloning can be done in a way that improves lives. For example, the cloning of individual organs, such as a heart or kidney, could be permitted for transplant purposes.

In conclusion, I am convinced that genetic engineering will have a positive impact on our lives, and that people's fears will be unwarranted.

(283 words, band 9) From Simon

 

Bài mẫu:

It is true that genetic engineering is a groundbreaking development in the field of science, its achievements for humans are undeniable. While I accept that genetic engineering brings many dangers to humans, I strongly believe that its positive effects are stronger.

Đúng là kỹ thuật di truyền là một sự phát triển đột phá trong lĩnh vực khoa học, những thành tựu của nó đối với con người là không thể phủ nhận. Trong khi tôi chấp nhận rằng Trong khi tôi chấp nhận rằng kỹ thuật di truyền mang lại nhiều nguy hiểm cho con người, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các tác động tích cực của nó mạnh hơn.

On the one hand, there are two main problems related to genetic engineering including food production and human cloning. Firstly, when plants are genetically modified, many people are concerned about its devastation to the entire human ecosystem as well as safe food production sources. For example, many genetically altered foods are life-threatening, an increasing number of children with precocious puberty eat foods containing growth hormone. More importantly, if cloned or modified humans are used for war purposes or used to replace body parts. The scary future will come when rich people clone themselves as an internal organ store in case they have health problems, they will replace them.  Perhaps,  this is not a threat to life on earth, but the cloning of humans is morally controversial.

Một mặt, có hai vấn đề chính liên quan đến kỹ thuật di truyền bao gồm sản xuất thực phẩm và nhân bản con người. Thứ nhất, khi thực vật bị biến đổi gen, nhiều người lo ngại về sự tàn phá của nó đối với toàn bộ hệ sinh thái của con người cũng như các nguồn sản xuất thực phẩm an toàn. Ví dụ, nhiều loại thực phẩm biến đổi gen có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, ngày càng nhiều trẻ em bị dậy thì sớm do ăn thực phẩm có chứa hormone tăng trưởng. Quan trọng hơn, nếu con người bị nhân bản hoặc biến đổi được sử dụng cho mục đích chiến tranh hoặc được sử dụng để thay thế các bộ phận cơ thể. Tương lai đáng sợ sẽ đến khi những người giàu tự nhân bản mình thành một cửa hàng nội tạng phòng khi họ gặp vấn đề về sức khỏe, họ sẽ thay thế chúng.

Có lẽ đây không phải là mối đe dọa đối với sự sống trên trái đất, nhưng việc nhân bản con người đang gây tranh cãi về mặt đạo đức.

On the other hand, I strongly believe that genetically modified technology has brought great impacts on humans and society. From agricultural perspective, thanks to this modern biotechnology, many transgentic plants and animal breeds offer valuable agro-biological characterstics that traditional methods can not do. For instance, probiotics in crop-livestock protection such as vaccines, microbiological fertilizers which help to bring bumper crops under extreme weather conditions and provide a solution to famine in many countries. From a medical perspective, scientists have successfully applied gene therapy techniques to diagnose and treat genetically engineered diseases. To be more specific, when affected by a certain factor and the gene has abnormal changes, the body will become ill. Thanks to gene therapy, many patients with Alzheimer’s, Parkinson;s or genetic disorders such as congenital heart disease, cancer, diabetes, or schizopherenia are cured.

Mặt khác, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng công nghệ biến đổi gen đã mang lại những tác động lớn đến con người và xã hội. Từ quan điểm nông nghiệp, nhờ vào công nghệ sinh học hiện đại này, nhiều loài cây trồng biến đổi gen và vật nuôi mang lại những đặc tính sinh học nông nghiệp có giá trị mà các phương pháp truyền thống không thể làm được.  Ví dụ, các chế phẩm sinh học trong bảo vệ vật nuôi, như vắc-xin, phân bón vi sinh giúp mang mùa màng bội thu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đưa ra  giải pháp cho nạn đói ở nhiều quốc gia. Từ góc độ y học, các nhà khoa học đã áp dụng thành công các kỹ thuật trị liệu gen để chuẩn đoán và điều trị các bệnh biển đổi gen. Cụ thể hơn, khi bị tác động của một yếu tố nào đó mà gen có những biển đổi bất thường thì cơ thể sẽ bị bệnh. Nhờ vào phương pháp trị liệu gen mà nhiều bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer, Parkinson hay các bệnh rối loạn di truyền như tim bẩm sinh, tiểu đường, tâm thần phân liệt đều được chữa khỏi.

In conclusion,  there are good arguments for and agaisnt genetic engineering, but I believe that the development of this technology for humans is absolutely necessary in the long-term as long as we control it well.

Kết luận, có những lập luận ủng hộ và chống lại kỹ thuật di truyền, nhưng tôi tin rằng sự phát triển của công nghệ này đối với con người là hoàn toàn cần thiết trong dài hạn miễn là chúng ta kiểm soát nó tốt.

 

Written by Thu Dang

( Tham khảo ideas từ bài mẫu band 9 của Simon)

 

" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


 

IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ 2019


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)


IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

0981 128 422 I 02466803010

anhthu.rea@gmail.com

Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

Tác giả: IELTS Cô Thư Đặng
Nguồn: www.ielts-thudang.com
ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi