Hướng dẫn cách làm bài IELTS Writing Task 1- Line graph

Nếu các bạn nào đã học IELTS của cô, thì trên lớp cô đều hướng dẫn rất cụ thể về phương pháp tiếp cận và làm bài IELTS writing task 1. Hôm nay, cô Thư Đặng sẽ đi sâu vào hướng dẫn phân tích dạng bài IELTS line graph và cách phân chia đoạn trong line graph. 

IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS


Nếu các bạn nào đã học IELTS của cô, thì trên lớp cô đều hướng dẫn rất cụ thể về phương pháp tiếp cận và làm bài IELTS writing task 1. Hôm nay, cô Thư Đặng sẽ đi sâu vào hướng dẫn phân tích dạng bài IELTS line graph và cách phân chia đoạn trong line graph.

>>>> Các em tham khảo lại các bài hướng dẫn tổng quan về IELTS Writing task 1 tại ĐÂY

Cô tóm tắt lại như sau:

1. Tóm tắt những điểm cực kỳ quan trọng, không thể bỏ qua trong dạng Line Graph

 • Chú ý những điểm cao nhất, thấp nhất, không có sự thay đổi, có sự thay đổi lớn trong các dây ( lines cụ thể trong bài) => để từ đó chia đoạn ( ít nhất là 2 đoạn) với những xu hướng thay đổi khác nhau.

Ví dụ: Thân bài của bạn dự định viết 3 đoạn, thì mỗi đoạn phải có xu hướng khác hoàn toàn so với đoạn kia.

Đoạn 1: xu hướng tăng

Đoạn 2: xu hướng giảm

Đoạn 3: xu hướng thay đổi đột ngột,….

 • Thân bài chỉ nên viết 2- 3 đoạn, không viết hơn.

2. Ngữ pháp & từ vựng trong bài:

 • Mở bài: luôn sử dụng thời HTĐG ( hiện tại đơn giản)
 • Thân bài:

+ sử dụng tư vựng miêu tả xu hướng

+ Nếu bài viết có nhiều đường line, kèm theo yêu cầu của để bài như sau:

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Bài viết của bạn cần phải sử dụng các cấu trúc câu so sánh ( so sánh cao nhất/ thấp nhất/ ngang bằng,….), sử dụng cấu trúc đối lập ( contrast),….

+ Ngữ pháp : chủ yếu trong task 1 sử dụng thời quá khử để báo cáo những dữ liệu đã xảy ra trong quá khứ.

Sử dụng thời tương lai: diễn tả dự đoán.

+ Sử dụng từ nối ( linking words/ transitional words)

 

Các bài tham khảo thêm:

1. IELTS Writing Task 1- Hướng dẫn cách sử dụng cấu trúc ăn điểm đối với dạng Bar- chart / Table/ Pie- chart

2. Giải Đề Thi IELTS Writing Task 2- Năng Lượng Hạt Nhân

3. Bí Quyết Tăng Điểm Số Trong IELTS Speaking & IELTS Writing

4. [IELTS Writing Task 1]-Hướng Dẫn Cách Làm Bài Pie- chart

IELTS WRITING TASK 1. LINE GRAPH

You should spend about 20 minutes on this task.

The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words. 

There are three basic things you need to structure an IELTS writing task 1.

 1. Introduce the graph
 2. Give an overview
 3. Give the detail

 

Hướng dẫn cách làm:

Mở bài:

( paraphrase lại câu chủ đề) => các em chú ý sử dụng synonyms ( từ đồng nghĩa) nhé.

Câu chủ đề:

 

The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.

 

 

Bỏ below ( vì nếu viết lại từ này bạn phải vẽ lại hình )

 1. Shows => illustrates/ compares/…..
 2. Changes in the amount and type of fastfood consumed by Australian teenagers =>

Cách 1: The amount of fastfood consumed by teenagers in Australia

Cách 2: The variation in consumption of three kinds of fastfood ( pizza, hamburgers, fish and chips)

Cách 3: ….Cách của bạn.

 1. Thời gian: Tốt nhất các bạn nên sử dụng khoảng thời gian với mẫu như sau sẽ giúp bạn đạt điểm cao hơn, hoặc sử dụng cụm từ chỉ thời gian khác so với đề bài.

Ví dụ: from 1975 to 2000, các bạn chuyển thành:

  • Over a period of 25 years ( 1975-2000)
  • Between 1975 and 2000, a period of 25 years

 

Công thức viết mở bài IELTS line graph.

The line graph + shows/ illustrates/ compares/ describes/ presents/ gives information about…..+ the proportion of/ the percentage of/ the rate of / the amount of/ the quantity of/…. + what+ where+ when

 

What : chủ thể trong câu mở bài

Where: nơi chôn, địa điểm

When: thời gian

Thân bài:

Đoạn 1: Viết tổng quan

Cách viết: nhìn vào biểu đồ, nhìn 1 cách bao quát trong biểu đồ=> tìm xem có sự thay đổi nào điển hình xảy ra trong các đường lines hay không ( lưu ý: trong suốt giai đoạn thời gian).

Thông thường có 3 xu hướng chính: xu hướng tăng/ xu hướng giảm/ xu hướng thay đổi nhiều nhất hoặc dao động.

+ Trong phần tổng quan, các bạn không đưa ra số liệu cụ thể, mà chỉ đề cập tới những đặc điểm, hay sự thay đổi chung chung. ( như cao nhất, thấp nhất, không đổi, có sự thay đổi lớn nhất).

 

Ví dụ trong bài này:

Sau khi nhìn bao quát, chúng ta thấy như sau:

+ The consumption of fish and chips => declined over the period

+ Whereas, the consumption of pizza and hamburgers => increased over the period.

Đoạn 2: Detail 1

Lưu ý: Yêu cầu của đề bài là: “Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant”

Vậy nên nhiệm vụ các bạn cần thực hiện trong bài cần phải có:

Thứ 1: Nêu ra những đặc điểm nổi bật : cao nhất ( highest), thấp nhất ( lowest), no change( không đổi), big change ( thay đổi lớn),…

Thứ 2: Phải sử dụng các cấu trúc câu so sánh các đặc điểm nổi bật trong bài với nhau.

Ta có thể thấy:

+ In 1975, fish and chips was the most popular fastfood with 100 times a year ( cấu trúc so sánh cao nhất)

+ Fish and Chips was also far higher than Pizza and humburgers, which were consumed about 5 times a year.( Cấu trúc so sánh hơn).

+ Nêu điểm đặc biệt:

The consumption of fish and chips gradually declined during the 25 yeartimescale to end at just under 40 times/ year.

 

Đoạn 3: Detail 2

Transitional word( linking word) : In contrast/ However/ In sharp contrast to this,……

+ Teenagers ate these 2 kinds of fast foods at much higher levels.

+ Pizza consumption rose gradually ….

+ The biggest rise was seen in hamburgers, increasing sharply from 1970’s and 1980’s,….

+ It finished at the same level that fish and chips began, with consumption at 100 times a year.

 

Lưu ý:

Các em cần tập trung sử dụng synonyms/ sentence strutures/ compare- contrast/ transitional words.

>>> Tham khảo thêm:

  1. Hướng dẫn tự học IELTS dành cho người mới bắt đầu
  2. Luyện thi IELTS ở đâu tốt nhât
  3. Tài liệu luyện thi IELTS dành cho người mới bắt đâu

IELTS Thư Đặng- Chúc các bạn thi tốt!

 

Xem thêm:

" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


Đồng thời, các em để lại dấu “ chấm” dưới mục comment để trung tâm lưu ý và kiểm tra lại phần đăng ký của các em nhé.

 

Thân mến,

IELTS THƯ ĐẶNG


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ 2019


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)


IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

0981 128 422 I 02466803010

anhthu.rea@gmail.com

Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi