IELTS WRITING: [ Academic & General) - Cấu trúc, mẹo, chiến lược, hướng dẫn chi tiết Task 1 and Task 2

Writing là một trong những phần thi IELTS đánh giá kỹ năng writing của bạn.

Rất nhiều thí sinh coi phần thi này là phần thử thách nhất.

IELTS đã xễmts về kết quả IELTS của các bạn học viên và đi đến kết luận rằng điều đó thực sự đúng vì trong hầu hết các trường hợp, điểm cho phần Viết thấp hơn các phần khác.

Trong bài viết này, IELTS Thư Đặng hướng dẫ một cách chi tiết hơn và bạn sẽ học cách đối phó với nó một cách dễ dàng nhất.

​​​IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


IELTS Writing:

Structure, Tips, Strategies (Academic & General)

Writing là một trong những phần thi IELTS đánh giá kỹ năng writing của bạn.

Rất nhiều thí sinh coi phần thi này là phần thử thách nhất.

IELTS đã xễmts về kết quả IELTS của các bạn học viên và đi đến kết luận rằng điều đó thực sự đúng vì trong hầu hết các trường hợp, điểm cho phần Viết thấp hơn các phần khác.

Trong bài viết này, IELTS Thư Đặng hướng dẫ một cách chi tiết hơn và bạn sẽ học cách đối phó với nó một cách dễ dàng nhất.

 

PHỤ LỤC BÀI VIẾT:

 • Thông tin chung
 • General Writing
 • Academic Writing
 • Writing assessment
 • Làm thế nào để đối phó với phần viết?
 • Làm thế nào để viết một bài luận?
 • Các dạng bài Viết luận
 • Làm thế nào để cải thiện điểm số của bạn?

 

THÔNG TIN CHUNG

 

Trước hết, cần biết rằng Viết khác nhau trong hai modules của bài kiểm tra.

Trong bài thi General IELTS, bạn sẽ cần viết một lá thư trong Task 1 và một bài luận trong Task 2.

Academic IELTS yêu cầu viết một báo cáo về một số đồ thị hoặc biểu đồ trong Task 1 và một bài luận trong Task 2.

Các chủ đề cho bài luận trong học phần General và Academic có thể khác nhau, nhưng chiến lược viết bài luận là giống nhau.

 

Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành cả hai nhiệm vụ trong phần Viết.

Theo quy luật, bài viết thứ hai, là bài luận, yêu cầu bạn viết nhiều hơn và chứng tỏ nó khó hơn bài đầu tiên và nó đáng được nhiều điểm hơn.

Đó là lý do tại sao bạn nên dành 20 phút cho Task 1 và 40 phút cho Task 2.

 

GENERAL TRAINING WRITING

 

Viết trong module này của bài kiểm tra bao gồm hai tasks: một bức thư và một bài luận. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành cả hai tasks.

 

I. TASK ONE GENERAL TRAINING

Task 1 là một lá thư liên quan đến tình huống hàng ngày mà bạn có thể gặp phải khi sống trong môi trường nói tiếng Anh.

 

Ví dụ, một lá thư cho một nhân viên lưu trú, chủ nhân của bạn hoặc một người bạn. (Bạn nên dành 20 phút cho nó.)

Bạn có thể được yêu cầu viết một lá thư không chính thức cho bạn của mình, một lá thư bán trang trọng hoặc một lá thư chính thức. Bạn sẽ phải viết ít nhất 150 từ.

 

Example of Task 1:

You have received a letter from your bank, asking you to acknowledge receipt of a new bank card. However, the card was missing from the envelope.

 

Write a letter to the bank’s head office. In your letter:

 

 • explain why you are writing;
 • express concern about the missing card;
 • ask them what they intend to do.

 

II. TASK TWO GENERAL TRAINING

Task 2 là một bài luận về một số chủ đề phổ biến, chẳng hạn như gia đình, xã hội, TV, trường học, giao tiếp, v.v.

 

Bạn nên viết ít nhất 250 từ và dành khoảng 40 phút cho Task này. Nhìn vào ví dụ của một câu hỏi tiểu luận:

Some people believe that teaching children at home is best for a child’s development while others think that it is important for children to go to school.

 

Discuss the advantages of both methods and give your own opinion.

 

IELTS ACADEMIC WRITING

 

I. TASK 1 ACADEMIC

Trong Task 1 của Academic module, bạn sẽ được yêu cầu mô tả bất kỳ loại biểu đồ nào trong số 6 loại biểu đồ:

 1. biểu đồ thanh
 2. biểu đồ đường
 3. biểu đồ hình tròn
 4. bảng
 5. biểu đồ hoặc bản đồ.

 

IELTS Thư Đặng đã hướng dẫn chi thiết các bài viết cho từng dạng bài:

 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể có sự kết hợp của các biểu đồ: một bảng như vậy và một biểu đồ hình tròn.

Bạn không cần phải viết về tất cả những gì bạn nhìn thấy trong một bức ảnh, bạn nên tổng hợp thông tin, nói về các xu hướng và thay đổi chung, cũng như so sánh.

Điều quan trọng nhất ở đây là bạn không được bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, vì vậy bạn nên tránh sử dụng những cụm từ như tôi nghĩ, theo ý kiến của tôi, v.v.

 

I. TASK 2 ACADEMIC

Task 2 là một bài luận về một chủ đề nhất định. Tại đây, giám khảo đánh giá khả năng diễn đạt ý kiến của bạn về một chủ đề và hỗ trợ ý kiến của bạn bằng các lập luận, ví dụ và đưa ra kết luận.

 

Các tasks tiểu luận trong học phần Academic khó hơn trong học phần General.

Nhìn vào ví dụ của một câu hỏi tiểu luận:

It is generally believed that the Internet is an excellent means of communication but some people suggest that it may not be the best place to find information.

Discuss both these views and give your own opinion.

 

 

HOW IS WRITING ASSESSED IN IELTS TEST

 

Bài viết được đánh dấu bằng thang điểm 9. Giám khảo sử dụng 4 tiêu chí đánh giá để cho điểm bài viết của bạn:

 • Task response / Task achievement;
 • Coherence and Cohesion;
 • Lexical Resource;
 • Grammatical Range and Accuracy.

 

Tiêu chí đầu tiên (phản hồi nhiệm vụ hoặc thành tích nhiệm vụ) xem xét nội dung câu trả lời của bạn để đánh giá xem nó có chính xác và phù hợp với chủ đề trong câu hỏi hay không.

Tiêu chí tiếp theo (tính liên kết và tính liên kết) mô tả bạn tổ chức các ý tưởng của mình tốt như thế nào và chúng được sắp xếp một cách hợp lý như thế nào.

 

Nguồn từ vựng đánh giá khả năng sử dụng nhiều từ vựng của bạn.

Theo tiêu chí cuối cùng (phạm vi ngữ pháp và độ chính xác), bạn nên sử dụng nhiều cấu trúc câu và dạng ngữ pháp một cách chính xác.

Bạn có thể xem qua các tiêu chí đánh giá chi tiết hơn trên Trang web IELTS chính thức: Task 1Task 2.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI PHẦN WRITING

 

Với phần Writing, bạn sẽ nhận được một tờ giấy câu hỏi và hai phiếu trả lời: tờ đầu tiên dành cho Task 1 và tờ thứ hai dành cho Task 2.

Bạn sẽ không có bất kỳ tờ giấy nháp nào nhưng bạn sẽ có thể viết trên giấy câu hỏi.

Theo dõi thời gian viết của bạn thực sự quan trọng. Bạn nên dành 20 phút cho Task 1 và 40 phút cho Task 2, vì bài luận có giá trị cao hơn.

Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn phân bổ thời gian hợp lý cho cả 2 tasks.

 

Bạn phải trả lời các câu hỏi bạn được hỏi. Đây là những gì bạn phải làm trong phần viết của mình.

 • Đối với Task 1, hãy chọn và báo cáo các tính năng chính, so sánh, tóm tắt dữ liệu, xác định các xu hướng được minh họa trong biểu đồ, nhưng không đưa ra ý kiến cá nhân của bạn.
 • Đối với Task 2, hãy đọc kỹ câu hỏi và sau đó viết câu trả lời của bạn về chủ đề này, đảm bảo rằng bạn ủng hộ câu trả lời của mình.

 

Bạn nên tiết kiệm đủ thời gian để đọc lại và kiểm tra những gì bạn đã viết.

Đừng quên, bạn phải viết ít nhất 150 từ trong Bài tập 1 và 250 từ trong bài luận của mình.

[Nếu bạn viết ngắn hơn, bạn sẽ mất điểm. Bạn có thể viết nhiều từ hơn mức cần thiết, nhưng đừng mong đợi đạt được thêm điểm cho nó.]

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT MỘT BÀO LUẬN?

 

 • Phần lớn các thí sinh IELTS thực sự gặp khó khăn với nhiệm vụ thứ hai của bài Viết.

 

Họ có rất nhiều câu hỏi liên quan đến loại câu hỏi, cấu trúc bài luận và ý tưởng mà họ phải nói trong bài luận của mình.

 

Vì vậy, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn phần này của bài kiểm tra Viết.

Như tôi đã đề cập ở trên, các câu hỏi tự luận có thể khác nhau trong hai modules của bài kiểm tra.

Nhưng các loại câu hỏi tự luận và cấu trúc của câu trả lời là giống nhau trong cả học phần Academic và General Training.

Bạn nên luôn bắt đầu hoàn thành Task 2 với việc lập kế hoạch cho câu trả lời của mình.

Điều thực sự quan trọng là phải nghĩ về những ý tưởng bạn sẽ viết trước khi viết.

Nếu không có kế hoạch, bạn có thể bị nhầm lẫn với các ý tưởng khác nhau và quan điểm của bạn có thể không rõ ràng đối với giám khảo.

Một điểm khác cần xem xét là cấu trúc đoạn văn.

Trong bài luận của bạn, bạn phải có 4 hoặc 5 đoạn văn: đoạn đầu tiên là phần giới thiệu, sau đó là hai hoặc ba đoạn thân bài, và đoạn cuối cùng là phần kết luận.

 

 • Hãy luôn ghi nhớ cấu trúc chung này khi bạn luyện viết.

Đó là cấu trúc chung để viết một bài luận.

 

Nhưng bạn cần nhớ rằng có một số dạng câu hỏi tự luận trong IELTS, vì vậy cấu trúc câu trả lời của bạn có thể hơi khác một chút tùy thuộc vào từng câu hỏi.

Vì vậy, trước khi lên kế hoạch cho bài luận của bạn, hãy đọc câu hỏi một cách hợp lý để hiểu được loại bài luận của bạn là gì.

 

CÁC DẠNG BÀI LUẬN

 

Nhìn chung, có 5 dạng bài luận thường gặp trong bài thi IELTS:

 • Advantage/Disadvantage essay
 • Opinion essay
 • Problem and Solution essay (or Cause and Solution)
 • Discussion essay
 • Two-part Question (General Questions) essay

 

1. Advantage/disadvantage essay

Trong bài luận về ưu điểm / nhược điểm, bạn sẽ có nhiệm vụ thảo luận về lợi ích và nhược điểm của điều gì đó hoặc so sánh xem ưu điểm của một số xu hướng có lớn hơn nhược điểm hay ngược lại.

 

Some countries show their criminal trials on TV for people to watch.

Do the advantages outweigh the disadvantages?

 

2. Opinion essay

Trong bài luận ý kiến, bạn sẽ được đưa ra một số phát biểu và bạn sẽ phải đưa ra ý kiến của mình về nó (Ý kiến của bạn là gì?) Hoặc đồng ý / không đồng ý với quan điểm này (Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?).

 

Ở đây, điều quan trọng là chỉ chọn một mặt của lập luận và bám sát nó trong suốt bài luận của bạn.

Hoặc bạn có thể không đồng ý với cả hai bên và đề xuất quan điểm của bạn, nhưng nó phải hoàn toàn khác với những gì bạn có trong nhiệm vụ.

Cách tiếp cận này được gọi là quan điểm cân bằng.

 

Some businesses now say that no one can smoke cigarettes in any of their offices. Some governments have banned smoking in all public places. This is a good idea but it also takes away some of our freedom.

 

Do you agree or disagree? Give reasons.

 

3. Problem & Solution Essay

Dạng bài luận tiếp theo (vấn đề và giải pháp) sẽ yêu cầu bạn tìm ra vấn đề và gợi ý giải pháp cho vấn đề.

Trong một số trường hợp, bạn có thể được yêu cầu viết về nguyên nhân của một số vấn đề.

 

Nowadays, more and more older people who need employment compete with the younger people for the same jobs.

 

What problems does this cause? What are the possible solutions?

 

4. Discussion Essay

Bài văn nghị luận sẽ đưa ra cho bạn hai ý kiến trái ngược nhau và bạn sẽ phải thảo luận về hai quan điểm này.

 

Ở đây, bạn không cần phải dính vào ý tưởng này hay ý tưởng kia nếu bạn không được yêu cầu.

Rất thường xuyên, sẽ có cụm từ sau trong nhiệm vụ “… và đưa ra ý kiến của bạn”, trong trường hợp này, bạn phải đưa ra ý kiến của mình ủng hộ một quan điểm.

Hoặc bạn có thể bày tỏ ý kiến cá nhân của bạn về câu hỏi này (ý kiến cân bằng).

 

Some people believe that living in big cities is becoming more difficult. Others believe that it is getting easier.

Discuss both views and give your own opinion.

 

5. Two-part question Essay

Trong bài luận gồm hai phần, bạn sẽ phải trả lời hai câu hỏi.

Các câu hỏi thường có cùng chủ đề và bạn sẽ cần trình bày câu trả lời chi tiết cho từng câu hỏi trong một đoạn văn riêng biệt.

 

Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport.

Why is it not popular in many places? How to increase its popularity?

 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN ĐIỂM CHO PHẦN WRITING CỦA BẠN?

Để cải thiện điểm số cho phần Writing , bạn sẽ phải luyện tập rất nhiều và thường xuyên.

 

Trong khi thực hành, hãy đảm bảo bạn tuân thủ các quy tắc sau:

 • Tìm hiểu tất cả các thông tin cần thiết về các loại câu hỏi trong Task 1 và các dạng bài luận trong Task 2;
 •   Nhận thức được các tiêu chí đánh giá, nó sẽ giúp bạn biết những gì người chấm thi sẽ tìm kiếm;
 • Thực hành mô tả các loại biểu đồ, đồ thị và sơ đồ khác nhau (hoặc viết các loại chữ cái khác nhau) trong Bài tập 1 và viết càng nhiều bài luận thuộc các loại khác nhau càng tốt;
 • Theo dõi thời gian mỗi khi bạn luyện viết: dành 20 phút cho Task 1 và 40 phút cho Task 2. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng bạn nên tiết kiệm một chút thời gian để đọc lại;
 • Mỗi khi bạn thực hành viết một bài luận hoặc mô tả sơ đồ / một bức thư, hãy đếm số từ của bạn và cố gắng nhớ khoảng trống 150 và 250 từ trong phần Viết Trả lời, bạn có thể tải xuống từ Internet. Bạn không có đủ thời gian để đếm số từ trong kỳ thi, vì vậy sẽ rất tốt nếu bạn có thể đếm trực quan số từ gần đúng trên phiếu trả lời.

Hãy nhớ rằng trong kỳ thi, bạn sẽ phải viết câu trả lời của mình bằng bút chì, vì vậy trong khi luyện tập, bạn nên sử dụng bút chì mọi lúc để làm quen với nó.

 

Các bạn có thể Download bản PDF để học:

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu được IELTS Thư Đặng tổng hợp tại thư mục: http://ielts-thudang.com/download

Trân trọng cảm ơn các bạn!

 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều nguồn tài liệu khác ở các thư mục của Website:

IELTS - Thư Đặng Tổng hợp!


" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

Thân mến,

IELTS THƯ ĐẶNG


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi