Phân biệt cách sử dụng Almost, Most, Most of và the Most

Phân biệt cách dùng Almost, Most, Most of và the Most mà các bạn hay mắc phải trong văn nói và văn viết.

IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS


Dưới đây là một số cách sử dụng cũng như cách phân biệt cách dùng Almost, Most, Most of và the Most mà các bạn hay mắc phải trong văn nói và văn viết.

 

1. Most + N (đi với danh từ không xác định ) = hầu hết

Ví dụ:

- Most Vietnamese people understand English. (đúng)
- Most of Vietnamese people understand English. ( sai)


2. MOST OF + the/these/those/my/his... + N = hầu hết, phần lớn trong số
* Lưu ý: ta dùng most of với một danh từ xác định, thường được đứng trước bởi những từ chỉ định như trên.

Ví dụ:

- Most of my friends study abroad.
-She has eaten most of that cake.

3. ALMOST (nghĩa là hầu hết, gần như):  là một trạng từ, nghĩa là nó sẽ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác.

Almost thường đi với: Anybody, anything, no one, nobody, all, everybody, every.

Ví dụ:

- Almost all Vietnamese eat rice.

* Không dùng: Almost students, almost people phải dùng most.

4. THE MOST + adj/adv: dùng ở So sánh nhất =...nhất. The most thường dùng với tính từ hoặc trạng từ chỉ thể cách. Bản thân nói cũng là dạng so sánh nhất của much.

Ex: Who has the most money in the world?
Who is the most beautiful woman in the world?

 

Các chủ điểm ngữ pháp tham khảo thêm: 

Cấu Trúc Và Cách Dùng Câu Điều Kiện Trong Tiếng Anh

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản - Câu Bị Động

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản - Phân Biệt Thì Hiện Tại Đơn Và Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Chúc các bạn thành công!

 

 

Thân mến,

IELTS THƯ ĐẶNG

Xem thêm:

" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


 

 ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ 2019


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)


IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

0981 128 422 I 02466803010

anhthu.rea@gmail.com

Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

 

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi